شاعرانِ هشت

شعر و عشق و آزادی

تقحیقی روی روش خوادن کملات

چناچنه به طور رومزره به زبان فارسی صبحت می کیند، با کمی تلاش خاوهید تواسنت این نوتشه را بخاونید. در داشنگاه کبمریج انگلتسان تقحیقی روی روش خوادنه شدن کملات در مغز اجنام شده است که مخشص می کند که مغز انسان تهنا حروف اتبدا و اتنها ی کلمات را پدرازش کرده و کمله را می خاوند .به هیمن دلیل است که با وجود به هم ریتخگی این نوتشه شما تواسنتید آن را بخاونید.

www.shantiya.com

 

  
نویسنده : رضا شنطیا ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
تگ ها :