شاعرانِ هشت

شعر و عشق و آزادی

 


   ● سیـــــزده خـــــط بـــــرای زنـــــدگی بهتـــــر

  گابریل گارسیا مارکز

marquez

                                                   
۱- دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا میکنم.
2 - هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمیشود.
3 - اگر کسی آنطور که میخواهی دوستت ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.
4 - دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.
5 - بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.
6 - هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود.
7 - تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی، ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.
8 - هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.
9 - خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را. به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر میتوانی شکرگزار باشی.
10 - به چیزی که گذشت غم مخور، به آنچه پس از آمد لبخند بزن.
11 - همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند. با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده، دوباره اعتماد نکنی.
12 - خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را میشناسی، قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.
13 - زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری

 

  
نویسنده : رضا شنطیا ; ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٢
تگ ها :