شاعرانِ هشت

شعر و عشق و آزادی

 

J' etranglé mon frère parce qu'il n'aimait pas dormir la fenetre ouverte

 Ma soeur A-t-il dit avant de mourir J' ai passé des nuits pleines à te

regarder dormir penché sur ton eclat dans la vitre

 

برادرم را خفه كرده‌م چون دوست نداشت پنجره باز بماند و بخوابد 

پيش از مرگ گفت: خواهرم! شبهای تمام به اشتياق بازتاب تو بر شيشه

به تماشای خوابيدنت گذرانيده‌ام.

شعر: رنه شار

پچواك: مريم جعفری

  
نویسنده : رضا شنطیا ; ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٢
تگ ها :